Slægts- og lokalhistorie
Holbæk

Gartnerierne i Holbæk
Vicktor Nielsen & Søn
Fr. Borchs gartneri
Isefjords gartneri
Stormøllegaarden
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Viktor Nielsen & Søn
Gartneriet i Ll. Grandløse

1906

Sigrids forældre - Rasmus Peter Larsen og Marie Larsen køber Helhøjgård i St. Grandløse hvorfra gartneriet senere udstykkes.

1910

Sigrids far Rasmus Peter Larsen dør 46 år gammel.

1927

Viktor Nielsen og Sigrid Larsen bliver gift.

1933

Gartneriet i Ll. Grandløse bygges.

1934

Privatboligen bygges.

1935

Marie Larsen skifter med sine børn og Herman Larsen overtager Helhøjgård.

1939

Sigrids mor Marie Larsen dør 68 år gammel.

1950

Viktors søn Ejener Wichmann Nielsen bliver gift med Anne-Marie Nielsen fra Herstedøster.

1956 ??

Hus nr. 4 bygges (2 pantebreve på 10.000 og 15.000) {usikker}.

Anne-Marie og Ejner flytter ind på 1. sal af gartnerboligen og indgår i driften af gartneriet.

1959 ??

Nyt drivhus nr.5 bygges, den gamle fyrgrav modernisters med oliefyr {usikker}.

1963

Gartneriet omdannes til "Viktor Nielsen og Søn I/S" og ejes af Viktor og Ejner i fællesskab.

Et nyt drivhus nr.6, en forlængelse af nr.5, nyt keddelrum og fyr samt et nyt vandværk bygges.
Automatisk varmeregulering og drypvanding etableres.

1966

2 olietanke á 20.000 l til sværfyringsolie bygges.

1969

Ny privatbolig opføres.

1970

Ejner overtager gartneriet og Viktor og Sigrid den gamle privatbolig. I/S ophæves.

1973

Oliekrise.

1974

Stor olietank 50.000l bygges.

1976

Drivhus nr. 7 samt mellembygning (pakrum) bygges.

1982

Anne-Marie Nielsen dør 49 år gammel.

1983

Viktor Nielsen dør 80 år gammel.

1987

Ejner Wichmann Nielsen bliver dræbt ved en trafikulykke 59 år gammel.

1988

Gartneriet bliver solgt til Lars Bay der driver det videre.

1988

Sigrid Nielsen dør 85 år gammel.

2001 Nyt drivhuskompleks opføres.

© J.W.Moesgaard